2019

JANUARI

TRETTONDAGEN  15.00    Församlingens års o administrationsmöte

                                             Ted Sandstedt Nattvard  Servering

 

Söndag    13    16.00     Ekumenisk Bönvecka, Skirögården Föreläsning

                         18.00     Gudstjänst Karl Magnus Adrian

                                       Sång av David Folkesson

 

Onsdag    16    19.00    Ekumenisk Taizemässa Alseda Församlingshem

Söndag    20    11.00    Ekumenisk Gudstjänst Equmeniakyrkan

                                      Per Bondesson

 

Söndag    27    11.00    Gudstjänst  Arne Johansson

 

FEBRUARI

 

Söndag     3     11.00     Gudstjänst  Ted Sandstedt

 

Onsdag     6     17.00     Onsdagsträffen STARTAR

Söndag    10    11.00     BönGudstjänst

 

Onsdag    13    14.00     Dagledigträff Equmeniakyrkan

Söndag    17    11.00     Gudstjänst Ted Sandstedt

                                       Gemensamt med Equmeniakyrkan

 

Söndag   24     18.00     Konsert med Michael Jeff Johnson  Servering

 

 

 MARS

Söndag     3     11.00     Församlingsmöte Nattvard  Ted Sandstedt

 

Söndag   10     18.00     Equmenisk Gudstjänst i Equmeniakyrkan

                                       " Hela kyrkan sjunger "

 

Söndag   17     11.00     Gudstjänst  Ted Sandstedt

 

MÖTESSERIE MED K-G LARSSON

 

Fredag   22      19.00       K-G Larsson  sång  Ted Sandstedt

Lördag   23      19.00       K-G Larsson  sång  Rosita Persson  Servering

Söndag  24      18.00       K-G Larsson  sång  Rosita Persson 

 

 

Söndag  31      11.00      Gudstjänst  Ted Sandstedt

 

APRIL

Söndag    7      11.00       Gemensamt i Equmeniakyrkan

 

Onsdag  10      14.00       Dagledigträff   Bergudden

Söndag  14      17.00       Cafe-kväll  Team från Holsby Frikyrka

 

LÅNGFREDAGEN 18.00  Senorenteamet  Servering

PÅSKDAGEN  11.00  Ted Sandstedt

ANNANDAG PÅSK 16.00 Emmausvandring från Karintorp

Kl.18.00  Ekumenisk Gudstjänst i Millebo Missionshus

 

Söndag  28     11.00        Gudstjänst Ökna  ted Sandstedt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

     

 

   

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

L