TORSDAGAR KVILLSFORS KL.19.00 BÖN FÖR ALLA

 

 VÄLKOMNA  

 

 

 

 2018

 

 

 

SEPTEMBER

 

 

    

 2     SÖNDAG     11.00   GUDSTJÄNST ALF PALMQVIST - GIDEONITERNA

                                        OFFER TILL GIDEONITERNA   SÅNG.

 

 6     TORSDAG    19.00   EVANGELISTKVARTETTEN EKUMENIAKYRKAN

 

 7     FREDAG       19.00   FILADELFIA ÖPPET HUS SÅNG SERVERING

                                         INFÖR KVILLSFORSDAGEN MEDVERKAN

                                         JOHAN O GUNILLA SIGVARDSSON

                                                                    

 8     LÖRDAG       10.00 - 15.00  KVILLSFORSDAGEN ( SE ANNONS )

 

 12   ONSDAG       14.00   DAGLEDIG BERGUDDEN

 16   SÖNDAG       11.00   FÖRSAMLINGSMÖTE  TED SANDSTEDT

 

 22   LÖRDAG       15.00   EMMAGÅRDEN

 23   SÖNDAG       11.00   GUDSTJÄNST  TED SANDSTEDT

 

 30   SÖNDAG       17.00   EKUMENISK FAMILJEGUDSTJÄNST

                                         EQUMENIAKYRKAN, BIBELUTDELNING

                                         TILL 6-ÅRINGAR

 

 

 OKTOBER

 

  7   SÖNDAG      11.00   GUDSTJÄNST  FOLKE JOSEFSSON

 

 14    SÖNDAG      11.00   GUDSTJÄNST TED SANDSTEDT

 

 20    LÖRDAG      15.00   EMMAGÅRDE

 21    SÖNDAG      11.00   BÖN O VITTNESBÖRD ÖKNA

 

 28    SÖNDAG      11.00   GUDSTJÄNST TED SANDSTEDT

 

NOVEMBER

 

  4    SÖNDAG      11.00    GUDSTJÄNST  TED SANDSTEDT

 

   8   TORSDAG     19.00    BIBELSTUDIE  TED SANDSTEDT

 10    LÖRDAG      18.00    BRITT ERIKSSON TOLLARP SERVERING

 11    SÖNDAG      11.00    BRITT ERIKSSON

 

 14    ONSDAG      14.00    DAGLEDIGTRÄFF I FILADELFIA

                                          BENGT-UNO HENRIKSSON

 16    FREDAG       19.00   BIRGER SKOGLUND    SÅNG AV

                                          ANN O CALLE MALMSTEDT

 17    LÖRDAG       15.00   EMMAGÅRDEN

 17    LÖRDAG       18.00   BIRGER SKOGLUND   SERVERING

                                          SÅNG GUNILLA O JOHAN SIGVARDSSON

 18    SÖNDAG       18.00   BIRGER SKOGLUND 

                                          SÅNG GUNILLA O JOHAN SIGVARDSSON

 

 

 

 

 25    SÖNDAG       11.00   GUDSTJÄNST  TED SANDSTEDT

 

DECEMBER

 

   2    SÖNDAG       11.00    ADVENTSGUDSTJÄNST TED SANDSTEDT

 

   5    ONSDAG       17.00    ONSDAGSTRÄFFENS JUL-AVSLUTNING

   6    TORSDAG     19.00    JUL-BIBELSTUDIE  TED SANDSTEDT

   8    LÖRDAG       17.00    JULENS SÅNGER ÖKNA SERVERING

                                            "DEN SJUNGANDE BONDEN "

                                            LARS-GUNNAR JONSSON - VID PIANOT 

                                            LENETTE AHNSTEDT.

 

 

 15    LÖRDAG        15.00    EMMAGÅRDEN TED SANDSTEDT NATTVARD

 15    LÖRDAG        18.00    JULENS SÅNGER MED NILS-BÖRJE GÅRDH

                                            KÄND FRÅN TV " EN SÅNG OM GLÄDJE."

                                            SERVERING EFTER JULENS SÅNGER         

 

 

 ANNANDAG JUL 17.00  GRÖTFEST MED SÅNG O MUSIK

TED SANDSTEDT M,FL. SITT INTE ENSAM KOM MED I

GEMENSKAPEN .

 

 30    SÖNDAG        11.00    GUDSTJÄNST TED SANDSTEDT

 31    NYÅRSAFTON     18.00   GEMENSAM NYÅRSBÖN BERGUDDEN

 

 

                                      

  

  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

     

 

   

 

   

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                         

 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

L