VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

JANUARI

Tretton

dag

6 15.00  

Församlingens Års- och administrationsmöte. Nattvard,

Ted Sandstedt. Servering.

Lördag  11 15.00   Emmagården
         
        Ekumenisk Bönvecka
Söndag 12 16.00  

Föreläsning, Filadelfia Kvillsfors. Liselotte Andersson. Servering

    18.00  

Gudstjänst, Filadelfia Kvillsfors. Liselotte Andersson. Sång av Equmeniakyrkan

         
Onsdag 15 19.00   Ekumenisk mässa i Taizeton, Skirögården
Söndag  19 18.00  

Ekumenisk gudstjänst, Holsby frikyrka. Mark Marthur.

         
Söndag 23 11.00  

Gudstjänst, Ted Sandstedt

med familj.