VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

MARS

Söndag 1 11.00  

Gudstjänst, Annika Wahlström,

Aneby

Fredag

Lördag

Söndag

6

7

8

19.00

18.00

11.00

 

Mötesserie med evangelistparet

Sara och David Åström, Arvika

De talar, spelar och sjunger

Lördag Servering.

Torsdag 12 19.00   Bibelstudie, Ted Sandstedt
Lördag 14 15.00   Emmagården
         
Söndag 15 18.00  

Ekumenisk sånggudstjänst,

Ökna kyrka

AT-sångarna och Kyrkokören

       

 

Söndag 22 11.00  

Församlingsmöte, Nattvard,

Ted Sandstedt

         
Söndag 29 11.00   Böngudstjänst