VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

APRIL

Lördag 4 15.00   Emmagården
Söndag 5 11.00   Familjegudstjänst, Servering
         

Lång

fredag

10 18.00   Ted Sandstedt m fl. Servering

Påsk

dagen

12 11.00   Gudstjänst, Ted Sandstedt
       

 

Annandag

Påsk

13 16.00  

Emmausvandring från 

Karintorp till Millebo.

     18.00  

Ekumenisk Emmausmässa,

Millebo

       

 

Söndag 19 11.00  

Gudstjänst Ökna,

Ted Sandstedt

         
Söndag 26  11.00   Sång och vittnesbördsmöte.