VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

(Jan-April 2020)

Några tankar på vägen

Vintern hör också till årstiderna. Trots både mörker och kyla så bär den också med sig några av våra finaste högtider.

Kanske är detta en bild som kan användas också i våra egna liv? Allt är ju inte alltid solsken och varma sommardagar, eller hur?

Vi möter alla dagar som kan vara både mörka och svåra. Men ge inte upp! Det kommer alltid en vår. Det vänder! "Mörker ska inte förbliva" säger Bibeln.

Evangelium - Guds goda nyheter gäller alla dagar och tider.

"Jesus Kristus", säger vår Bibel - "Är densamme igår, idag, imorgon". Han är också den som talar till oss och säger: "Se, jag är med er alla dagar intill tidens ände".

Välkommen till våra möten och samlingar!

De är ständiga ljuspunkter, stunder av uppbyggelse och uppmuntran på vägen.

Vi behöver alla gemenskap!

Din Pastor: Ted Sandstedt

 

(Maj-Augusti 2020)

Märkliga tider!

Det blev en vår som ingen kunnat räkna med. Tack vare ett litet corona-virus så har kartan ritats om i hela vår värld. Så även i våra bygder.

Det känns märkligt att inte kunna mötas som vanligt till gudstjänster och samlingar, men vi måste naturligtvis visa hänsyn och försiktighet mot varandra.

Gud känner oss alla!

Ordspråksboken ger råd: ”Den kloke ser faran och söker skydd.”
Profeten Jesaja skriver: – ”Kom mitt folk och gå in i era kamrar, stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden gått förbi.”

Det är alltså inget nytt vi möter och Guds församling går vidare – och det kommer nya tider. Glöm inte det!

Men ring gärna varandra, använd internet, hjälp varandra när det behövs – och knäpp dina händer i bön och förbön!

Våren är ju även Påsk – vår största kristna högtid. Budskapet förblir detsamma: Ljus – Hopp – Trygghet – Framtid!

Jesus lever!

Din pastor: Ted Sandstedt