VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

Juni

 

Pga Corona är samlingen på Emmagården och i Equmeniakyrkan inställd

Onsdag   3  16-18    Öppen kyrka

Söndag   7  10.00   Gudstjänst, Ted Sandstedt

 

Onsdag 10  16-18    Öppen kyrka

Söndag 14  10.00   Gudstjänst Ökna,

                                 Roland Malmberg

                                 från Ölmstad

 

Onsdag 17  16-18    Öppen kyrka

 

Onsdag 23  16-18    Öppen kyrka

Lördag  27  14.00   Emmagården

Söndag 28  10.00   Gemensam Gudstjänst

                                 i Equmeniakyrkan

                     16.00  Sång- och musikgudstjänst

                                utomhus med Ted S och 

                                andra musikanter.

                                 Vid Filadelfia. Vid regn är

                           vi inomhus.