VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIAFÖRSAMLINGEN KVILLSFORS

Augusti

 

Söndag   2  10.00     Gudstjänst,

                                  Lennart Andersson från

                                  Bankeryd. Gemensamt med

                                  Equmeniakyrkan

 

Söndag   9   10.00    Gudstjänst, Ted Sandstedt

 

Söndag 16   10.00    Gudstjänst, Alf Palmquist

 

Onsdag 19   19.00    Friluftsmöte, Sjöarp

Söndag 23   10.00    Böngudstjänst, Ökna

 

Torsdag 27  19.00     Bibelstudie, Ted Sandstedt

Söndag  30  10.00     Församlingsmöte Nattvard,

                                   Ted Sandstedt