VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

(Januari - april 2022)

EN FRAMTID OCH ETT HOPP

”Jag vet väl vilka tankar jag har för er säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp” Jeremia 9:11

Visste du att mannen Jeremia som skrev texten du läste kallas för den ”gråtande Profeten”?
Han levde verkligen i en tuff tid. Troligen skrev han även den bok i Bibeln som kallas Klagovisorna.

Tiden kännetecknades av våld, andligt förfall och ett land som gick i bitar... Det är lätt att sjunka ned i pessimism i sådana tider.
MEN – för den som tror på Gud finns det alltid skäl att hoppas, att se framåt ändå!

Idag är media fyllda av dystra påståenden, profetior.
MEN, Bibeln, evangelium pekar på en ljus framtid! Detta gäller inte minst ditt eget liv.

Vad har Gud tänkt för dig? - Jo, en framtid och ett hopp!

Hur finner vi det? - När vi lägger våra liv i Guds hand.

Jesus säger ”Jag är världens ljus”. Med våren kommer ljuset åter till naturen. Med Jesus kommer ljuset in i ditt hjärta.

Han ger dig en framtid och ett hopp!

Din pastor i bygden: Ted Sandstedt