VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

shinekids 3-6år

udda veckor

Start 2 Februari 2022 kl. 17.00

ShineKids

 

Kontakt: Ledare Jennie Andreasson 070 297 03 59