VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

shinekids 3år - förskoleklass

ojämna veckor

Start 14 september 2022 kl. 17.00

Vi börjar terminen med brännboll och fika på Kvillsfors idrottsplats!

kl 17.00-18.30

ShineKids

 

Kontakt: Ledare Jennie Andreasson 070 297 03 59