VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

Kingdomkids 7-12 år

jämna veckor

Start 9 Februari 2022 kl. 17.00

KingdomKids

 

Kontakt: Ledare Tina Holgersson 070 641 64 06