FILADELFIAFÖRSAMLINGEN LIGGER CENTRALT I KVILLSFORS PÅ ÖSTRA STORGATAN 6

TELEFON EXPEDITION 

OBSERVERA NYTT NUMMER FRÅN OCH MED

1 MARS 2017  TEL.0761451007

 

TED SANDSTEDT  PASTOR

FÖRSAMLINGS ,MISSION ,UNGDOMSKASSA

PLUSGIRO  61 11 47-0

 E-post  fri@pingstkvillsfors.se

 

Följ oss gärna på Facebook Filadelfia Kvillsfors