VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

 

Filadelfiaförsamlingen sänder regelbundet gåvor, genom Vilgot Svedmans insamlingsstiftelse, till den kristna skolan Dayara Christian Academy i Batwari Indien.

Skolan har en uttalad kristen och demokratisk värdegrund. Flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar till skola och utbildning.

Man gör inte skillnad på kasttillhörighet.