FÖRSAMLINGENS ENGAGEMANG FÖR MISSION I ANDRA LÄNDER.

 

 FÖSAMLINGEN ÄR  GENOM VILGOT SWEDMAN DCA MED  OCH

DELUNDERSTÖDER EN LÄRARLÖN I BATWARI INDIEN UNDER 2019