VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

 

 

Bön för Alla

Jesus sa: "Allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är församlade i mitt namn är jag mitt ibland dem." Matt.18:19-20

Vi tror att Gud hör när vi ber i Jesu namn  Han som kan förvandla varje omöjlig och hopplös situation vi kan gå igenom i livet, till seger, till ett underbart bönesvar!

Varje människa kan själv be till Gud, men ibland känns det skönt att veta att fler är med och ber.

Vi ber alltid på våra samlingar, kom och var med du också!