VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

 

Onsdagsträffen

Onsdagsträffen har funnits i många år!

Här får barnen ta del av en Bibelberättelse som presenteras på olika vis,

t ex med drama, dockteater, film, högläsning ur Barnens Bibel eller flanellfigurer.

Vi har också sång, pyssel, spel, lekar och Änglafest.

Ibland äter vi något gott!

 

Onsdagsträffen är uppdelad i två grupper.

Den ena kallas Onsdagsträffen ShineKids och är för

barn från 3 år och upp t o m Förskoleklass.

Föräldrar följer med de minsta.

Den andra gruppen kallas Onsdagsträffen KingdomKids

och är för årskurs 1 - 6.

 

shinekids 3 år - förskoleklass

Onsdagar ojämna veckor kl 17.15-18.30

 Se program här

 

Kingdomkids åk 1 - 6

Onsdagar jämna veckor kl 17.15-18.30 

Se program här

 

Vi ses! Ledarna Beatrice, Jennie, Maria o Tina