VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

församling för dig och mig!

En församling, en kyrka, kan liknas vid ett skepp som seglar fram i tiden. "Dopets vatten bär kyrkan" heter det i en gammal devis - och Andens vind fyller våra segel!

Vi är på väg tillsammans och vi har alla olika uppgifter - och alla är viktiga. Du behövs! Du är kallad att vara ett redskap för Gud i din församling och din bygd. Gud välsigne dig i det!

Nu seglar vi in i höst och vinter, och vi kan välkomna till många olika samlingar.

Välkommen till Gudstjänster, cafékvällar, barngrupper och mycket annat. Särskilt alla barn är välkomna till vår kyrka!

Minns du förresten orden i barnabönen?

"Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer" - ja, de orden gäller oss alla - "lyckan kommer lyckan går, Du förbliver Fader vår!"

Din pastor i bygden: Ted Sandstedt

musikcafé

bright småbarnsgrupp

onsdagsträffen

  Onsdagsträffen Start

 royal youth

  Royal start