VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

OBS! ändringar:

Onsdag         9/3 kl  15.00  Emmagården, Ted Sandstedt (ej 16/3)

Söndag        10/4 kl  11.00  Församlingsmöte Nattvard, Ted Sandstedt

Långfredag 15/4 kl  18.00  Sånggudstjänst med Ted Sandstedt, Kerstin Svensson, Håkan Bertilsson & Martin Lindberg

Programblad Januari-April