VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

Kingdomkids åk 1-6

jämna veckor

Vi har Juluppehåll och startar igen Onsdag 8 Februari 2023.

OBS! NYA TIDER!

KingdomKids

Preliminära datum och tider:

FEBRUARI

  8/2 Kl. 17.15-18.45 ONSDAGSTRÄFFENS START!


22/2 Kl. 17.15-18.30


MARS

  8/3 Kl. 17.15-18.30 


22/3 Kl. 17.15-18.30

  

APRIL

  5/4 Kl. 17.15-18.30


19/4 Kl. 17.15-18.30 MAJ

  3/5 Kl. 17.15-18.30

 

10/5 Kl. 17.15-18.45 VÅRFEST!

 

 

Kontakt: Ledare Tina Holgersson 070 641 64 06