VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

shinekids 3år-förskoleklass

ojämna veckor

ShineKids

SEPTEMBER

14/9 Kl. 17.00-18.30 ONSDAGSTRÄFFENS START! Brännboll och fika på Kvillsfors idrottsplats


28/9 Kl. 17.00-18.15 Pyssel eller lek


OKTOBER

12/10 Kl. 17.00-18.15 Sporthallen i Kvillsfors. Bekväma kläder och skor.


26/10 Kl. 17.00-18.30 Änglafest


NOVEMBER

  9/11 Kl. 17.00-18.15 Pyssel eller lek

23/11 Kl. 17.00-18.15 Pyssel eller lekDECEMBER

Obs Söndag! 4/12 Kl. 11.00 JULFEST! Barngruppernas julavslutning tillsammans med föräldrar och församling. Fika serveras.

 

Kontakt: Ledare Jennie Andreasson 070 297 03 59