VÄLKOMMEN TILL

FILADELFIA KVILLSFORS

shinekids 3år-förskoleklass

ojämna veckor

Vi har Juluppehåll och startar igen Onsdag 1 Februari 2023.

OBS! NYA TIDER!

ShineKids

Preliminära datum och tider:

FEBRUARI

  1/2 Kl. 17.15-18.45 ONSDAGSTRÄFFENS START!


15/2 Kl. 17.15-18.30


MARS

  1/3 Kl. 17.15-18.30 


15/3 Kl. 17.15-18.30 

 

29/3 Kl. 17.15-18.30


APRIL

19/4 Kl. 17.15-18.30 

 

26/4 Kl. 17.15-18.30 


MAJ

10/5 Kl. 17.15-18.45 VÅRFEST! 

 

Kontakt: Ledare Jennie Andreasson 070 297 03 59